Ivanovsky hall

Moscow, Vozdvizhenka str., 3/5, build. 7
Phone number:
+7 (905) 780-40-84
Opening hours:
Tue—Sun from 11:00 till 20:00
Mon — day off
Phone number:
+7 (495) 609-95-90
Opening hours:
Call accepting timetable: Tue—Fri from 13:00 till 18:00
About Ivanovsky hall


nearest tube stations: ’Arbatskaya’, ’Aleksandrovsky Sad’, ’Borovitskaya’, ’Biblioteka Imeni Lenina’), entrance from Starovagankov`s lane